Kultūras objekta apraksta veidošana

Pakalpojums domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai nacionāliem un ārvalstu kultūras objektu īpašniekiem un turētājiem. Pakalpojuma galvenais mērķis ir veicināt...

Kultūras objekta statusa noteikšana

Pakalpojums ir domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai nacionāliem un ārvalstu kultūras objektu īpašniekiem, turētājiem, antikvariātiem, tiesību aizsardzības ie...

Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi

Nodrošinām pieeju uzziņu literatūrai, normatīviem aktiem, grāmatām, periodikai un elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas p...

Patenta un preču zīmes monitorings

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā iespēju regulāri saņemt informāciju par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm klientu interesējošā t...

Dizainparaugu meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, mēs piedāvājam veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav reģistrēt...

Preču zīmju meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis preču zīmi, mēs piedāvājam veikt meklējumu, lai noskaidrotu, vai identiska vai līdzīga preču zīme jau nav reģistrēta iepriekš

Patentu informācijas meklējums

Veicam meklējumus, sākot no patentu datu precizēšanas (īpašnieka un izgudrotāja uzvārda, uzņēmuma nosaukuma, prioritātes datiem utt.) līdz pat sarežģītiem tehnikas...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA