Patentu meklējums

Veicam meklējumus, sākot no īpašnieka, pieteicēja uzvārda, reģistrācijas numura u.tml., līdz pat sarežģītiem tehnikas līmeņa meklējumiem dažādās tehnikas nozarēs. P...

Dizainparaugu meklējums

Veicam meklējumus pēc dizainparauga nosaukuma, reģistrācijas numura, pieteikuma numura, pieteicēja, īpašnieka u.c.

Preču zīmju meklējums

Patentu tehniskajā bibliotēkā veic vārdisku, grafisku un kombinētu preču zīmju meklējumus pēc nosaukuma, numura, īpašnieka u.c.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA