Patentu informācijas meklējums

Veicam meklējumus, sākot no patentu datu precizēšanas (īpašnieka un izgudrotāja uzvārda, uzņēmuma nosaukuma, prioritātes datiem utt.) līdz pat sarežģītiem tehnikas...

Preču zīmju meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis preču zīmi, mēs piedāvājam veikt meklējumu, lai noskaidrotu, vai identiska vai līdzīga preču zīme jau nav reģistrēta iepriekš

Dizainparaugu meklējums

Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs...

Patenta un preču zīmes monitorings

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā iespēju regulāri saņemt informāciju par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm klientu interesējošā t...

Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi

Nodrošinām pieeju informācijas resursiem intelektuālā īpašuma jomā, t.sk. grāmatām, periodiskiem izdevumiem, elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam vei...