Dizainparauga reģistrācija

Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.

Preču zīmes nodošana citai personai

Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai attiecībā uz vienu preci, vairākām vai visām precēm, vienu pakalpojumu, vairākiem vai visiem...

Patentu valdes bibliotēkas pakalpojumi

Nodrošinām pieeju uzziņu literatūrai, normatīviem aktiem, grāmatām, periodikai un elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas p...

Patenta un preču zīmes monitorings

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā iespēju regulāri saņemt informāciju par jaunākajām pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm klientu interesējošā t...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA