Jaunsargu interešu izglītības programma

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas vadīta brīvprātīga bērnu un jauniešu kustība. Īstenojot Jaunsargu interešu izglītības programmu, skolēniem tiek piedāvāta ies...

Nordplus informatīvais atbalsts

Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas la...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA