Profesionālā rehabilitācija

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš...

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti...

Aprūpe mājās

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

Pakalpojums nodrošina iespēju personām ar I vai II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā,...