Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

no 08.04.2020 plkst. 22:15 līdz 09.04.2020 plkst. 00:15 ir iespējami īslaicīgi darbības traucējumi Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumos un VSAA e-pakalpojumā "E-iesniegums slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai"