Patentmaksātāja reģistrācija

Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās darbības jomas profesijās, var reģistrēties kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāja. Profesi...

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņas nodrošina neapliekamā minimuma piemērošanu un ļauj veikt ierakstus, uz kuru pamata darba devējs piemēro noteiktos nodokļa atvieglojumus. A...

Stingrās uzskaites plombas

Apkalpojošam dienestam, kas veic kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkop...

Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai

Speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai dod tiesības realizēt degvielu mazumtirgotājiem vai tās lietotājam, izņemot fiziskajām personām, kura...

Licence naftas produktu mazumtirdzniecībai

Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai dod tiesības realizēt naftas produktus degvielas uzpildes stacijās gala patērētājiem Latvijas Republik...