Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) likmes 5% apmērā piemērošanai var pieteikties subsidētās elektroenerģijas ražotāji, kas atbilst Subsidētās elektroenerģija...

Sezonas laukstrādnieki

2014.gada 1.jūnijā tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazināja nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas nodarbināti tieši sezonas...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA