Atļauja muitas maksājumu atlikšanai

Pakalpojums paredz atliktu maksājamo nodokļu samaksu (muitas nodoklis un PVN) personai, kura ir saņēmusi vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru - laišana brīv...