Patentmaksātāja reģistrācija

Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās darbības jomas profesijās, var reģistrēties kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāja. Profesi...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA