Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauja

AEO atļauju veidi: • AEOC atļauja muitas vienkāršojumiem (Customs Simplifications); • AEOS atļauja drošībai un drošumam (Security and Safety). Ja pieteikuma iesn...

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 95.panta 1.punktu, ja persona atbilst šādiem galvojuma piešķiršanas nosacījumiem: • pe...

Saistošā izziņa par tarifu (SIT)

SIT ir rakstveida izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersant...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA