Uzņēmuma gada pārskats

Komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, 300 000 euro apgrozījuma sl...

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Tiek iesniegta uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarācija, pamatojoties uz kuru tiek veikti uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi vai pieprasīta nodokļa pā...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA