Skaidras naudas deklarācija

Jebkurai fiziskai personai, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, ir pie...

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Nodokļa maksātājs aizpilda deklarāciju, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par katru taksācijas periodu, kurā veidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objek...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA