Atgādinājumu saņemšana

Būvniecības informācijas sistēmas automātiskā apziņošanas sistēma nodrošina iespēju publiskā portāla reģistrētiem lietotājiem (būvniecības ieceres ierosinātāji, būv...

Mani dati Kadastrā

Persona var saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā ī...

Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana

Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Limbažu novada pašvaldības Nekustamā Jauna adrese tiek p...