Zemesgrāmatu informācijas atlase

Informācija no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pēc individuāla pieprasījuma (īpaši atlases kritēriji, statistikas pārskati u.c.)

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA