Adreses piešķiršana/maiņa

Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publis...

Namu apsaimniekošana (SIA "Aizputes nami")

• Siltumapgādes sistēmu apkalpošana un tekošais remonts koplietošanas telpās; • Elektroapgādes sistēmas apkalpošana un tekošais remonts koplietošanas telpās; • Ū...

Zemes vienības platības precizēšana

Lēmumu par zemes vienības platības precizēšanu pieņem, ja līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai pašvaldībai piekrītošajām zemēm ir konstatēta atšķirība starp...