Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...

Aizgādnība

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Tiesvedības gaita

Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt datus par interesējošas lietas tiesvedības gaitu, norādot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru.

Tiesvedības datu monitorings

Pakalpojums nodrošina iespēju uz portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņām lietās, kurās konkrēta...

Tiesu kalendāri

Portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ sadaļā "Tiesu kalendāri" lietotājiem pieejama informācija par tiesās nozīmētajām tiesas sēdēm.

Prokuroru kalendārs

Prokuroru kalendārs pieejams tikai prokuroriem. Prokuroru kalendārs nodrošina informācijas saņemšanu no Tiesu informatīvās sistēmas par nozīmētajām tiesas sēdēm un...

Nodevu kalkulators

Portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ sadaļā "Nodevu kalkulators", izvēloties procesa veidu un iesniedzamā pieteikuma, prasības vai sūdzības veidu, iespējams apr...

Manas lietas

Pakalpojums autorizētiem portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ lietotājiem sadaļā "Manas lietas" nodrošina iespēju skatīt lietu, kurās lietotājs ir lietas dalībn...