Aktuālais un iepriekšējais personas kods

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir. Ziņu...

Notārs tiešsaistē

Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.

Tiesu eksperta resertifikācija

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz pieteikumu par tiesu eksperta resertifikāciju, izskatot un izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par jauna sertifikā...

Tiesu eksperta sertifikācija

Tiesu ekspertu padome piešķir tiesu eksperta kandidātam tiesu eksperta kvalifikāciju un izsniedz tiesu eksperta sertifikātu pēc sertifikācijai iesniegto dokumentu i...

Iesnieguma izskatīšana par ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, citas valsts advokāta (saskaņā ar LR Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem) profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā, ja advokāts vismaz trīs gadus nepārtraukti nav darbojies ar mītnes valsts profesijas nosaukumu Latvijas Republikā

1. Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata ārvalsts advokāta iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmena kārtošanu, pārbauda iesniedzēja un...