Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

• Gādāt par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar Valsts policiju; • Kontrolēt Salacgrīvas...

Bērna personisko interešu aizstāvība

• Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Valsts sociālo pabalstu, ap...

Aktuālais un iepriekšējais personas kods

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir. Ziņu...