Tiesu ekspertīze

Valsts tiesu ekspertīžu birojs veic autotehniskās (transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte; uzbraukuma gājējam mehānisma izpēte; transportlīdzekļu sadursmes mehā...

Dzīvo personu izpēte

Dzīvo personu izpētes pakalpojumi: 1. personas apsekošana bez medicīnisko dokumentu izpētes; 2. personas apsekošana ar medicīnisko dokumentu izpēti; 3. konsul...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA