Tiesu eksperta sertifikācija

Tiesu ekspertu padome piešķir tiesu eksperta kandidātam tiesu eksperta kvalifikāciju un izsniedz tiesu eksperta sertifikātu pēc sertifikācijai iesniegto dokumentu i...

Tiesu eksperta resertifikācija

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz pieteikumu par tiesu eksperta resertifikāciju, izskatot un izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par jauna sertifikā...

Tiesu kalendāri

Portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ sadaļā "Tiesu kalendāri" lietotājiem pieejama informācija par tiesās nozīmētajām tiesas sēdēm.