Tiesu eksperta resertifikācija

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz pieteikumu par tiesu eksperta resertifikāciju, izskatot un izvērtējot iesniegtos dokumentus 15 dienu laikā pieņem lēmumu par...

Tiesu eksperta sertifikācija

Tiesu ekspertam sertifikāts ir nepieciešams, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā varētu veikt tiesu ekspertīzes.

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemēro...