Skolēnu transporta izdevumu kompensācija

Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem Rēzeknes novada p...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA