Konsultācijas

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistu konsultācijas neizmantojot krājuma materiālus - bezmaksas

Gida pakalpojumi muzejā un ārpus tā

Ekskursijas vadīšana Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā un ārpus tā (grupā ne vairāk kā 30 cilvēki). Apskates vai tematiskas ekskursijas vadīšana muzejā...

Valmieras muzeja maksas pakalpojumi

Muzejs piedāvā telpu un teritorijas nomu publiskiem un privātiem pasākumiem, semināriem, koncertiem u.tml. pasākumiem. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar spēkā eso...