Viesģimene

• Viesģimenes statusa iegūšana. • Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Audžuģimene

• Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana. • Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.