Ārstniecības iestāžu reģistrācija

Ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātajām prasībām.Veselības inspe...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA