Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos

Atzinumu par daudzdzīvokļu ēkas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos sagatavo, ja daudzdzīvokļu ēkas īpašnieks vēlas ēku sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrā...