Apliecinājuma karte

Apliecinājuma karte ir nepieciešama: 1) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu; 2) ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vi...