Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos

Atzinumu par daudzdzīvokļu ēkas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos sagatavo, ja daudzdzīvokļu ēkas īpašnieks vēlas ēku sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrā...

Mani dati Kadastrā

Persona var saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā ī...