Ūdenstilpju iznomāšana

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumi Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” nosaka...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA