Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, n...

Kredītprocentu dzēšana

No 2016.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības prod...

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās: 1. tādas lauk...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA