Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās: 1. tādas lauk...

Riska pārvaldība

Apakšpasākumi: 1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu- kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināša...

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, n...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA