Augu pases un/vai etiķetes izgatavošana

Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase un/vai etiķete. Valsts augu aizs...

Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā iespējams noteikt šādus organisko šķidro mēslošanas līdzekļu (piemēram, vircas, digestāta) un pakaišu kūt...