Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķ...

Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā iespējams noteikt šādus organisko šķidro mēslošanas līdzekļu (piemēram, vircas, digestāta) un pakaišu kūt...

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības di...