Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu.Pēc dokumentu saņemšanas un izska...