Dzīvokļa pabalsts (Sējas novada dome)

Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kas savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai...

Dzīvokļa pabalsts (Vecumnieku novada dome)

Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecīb...