Inkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līd...

Pirmsinkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd pieejamas šādas kārtas: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē Atbalsts cil...