Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Pakalpojumā Valsts atbalsts var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: • Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē • Atbalsts ciltsdarba...

Pirmsinkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.

Inkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līd...