Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd visas kārtas ir noslēgušās: Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/va...

Inkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līd...

Pirmsinkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.