Inkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līd...

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) Pakalpojumā Valsts atbalsts šobrīd var pieteikties atbalstam šādos pasākmos: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības noz...

Pirmsinkubācijas atbalsts

Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.