Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās: 1. tādas lauk...

Riska pārvaldība

Apakšpasākumi: 1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu- kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināša...

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, n...

Kredītprocentu dzēšana

No 2016.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības prod...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA