Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos

Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai. Adreses vai kontaktpersonas maiņa. Ja ganāmpulka īpašnieks ir...

Pārmaiņu reģistrācija novietnes datos

Pārmaiņu reģistrāciju novietnes datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka vai novietnes turētāja norādītajai informācijai. Ja dati ir iesniegti elektroniska dokumenta...

Jaunas novietnes reģistrācija

Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA