Veterināro zāļu reģistrācija

Atļauts izplatīt veterinārās zāles, kam Pārtikas un veterinārais dienests izsniedzis veterināro zāļu reģistrācijas apliecību vai kuras reģistrētas Eiropas Zāļu aģen...

Veterinārā robežkontrole

Ievedot dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu , kā arī siena un salmu sūtījumus Eiropas Savienībā, tie...

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu.