Veterināro zāļu reģistrācija

Atļauts izplatīt veterinārās zāles, kam Pārtikas un veterinārais dienests izsniedzis veterināro zāļu reģistrācijas apliecību vai kuras reģistrētas Eiropas Zāļu aģen...

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu.

Veterinārā robežkontrole

Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts publicēts Komisijas Lēmumā 2007/...

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju. Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt mikročip...