Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju. Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt mikročip...

Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā

Ielu tirdzniecība pasākuma laikā ir preču pārdošana sabiedrisko pasākumu (kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, atpūtas, sporta) norises laikā un vietā no transpor...

Veterināro zāļu reģistrācija

Lai reģistrētu veterinārās zāles, iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju. PVD ve...

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu. Reģistrācijas apliecības...