Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju. Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt mikročip...

Veterināro zāļu reģistrācija

Lai reģistrētu veterinārās zāles, iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju. PVD ve...

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu. Reģistrācijas apliecības...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA