Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju. Lai veiktu mājdzīvnieka reģistrāciju, tam ir jābūt mikročip...

Veterināro zāļu reģistrācija

Lai reģistrētu veterinārās zāles, iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju. PVD ve...

Veterināro zāļu pārreģistrācija

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu. Reģistrācijas apliecības...

Veterinārā robežkontrole

Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrāda pārbaudei kravu un iesniedz kravas pavaddokumentus. Personai, kas ir atbildīga par kravu, jāpaziņo par to pirms...

Uztura bagātinātāju reģistrācija

Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus, tie ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uztura bagātinātāju reģistrā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA