Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Saskaņot apgrūtinājuma plāna atbilstību Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. un 17.p...

Spēkā esošie vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām: - lauku nekustamo īpašumu grupai; - dzīvojamās apbūves īpašum...