Gaisa kvalitātes informācijas sagatavošana

Esošā (fona) gaisa piesārņojuma kopā ar operatora radīto piesārņojumu vielu izkliedes aprēķins. Operatora radīto gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins. Inform...

Spēkā esošie vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām: - lauku nekustamo īpašumu grupai; - dzīvojamās apbūves īpašum...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA