Atļaujas saņemšana reklāmas izvietošanai

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma proj...

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Saskaņot apgrūtinājuma plāna atbilstību Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. un 17.p...