Spēkā esošie vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām: - lauku nekustamo īpašumu grupai; - dzīvojamās apbūves īpašum...

Gaisa kvalitātes informācijas sagatavošana

Esošā (fona) gaisa piesārņojuma kopā ar operatora radīto piesārņojumu vielu izkliedes aprēķins. Operatora radīto gaisa piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins. Inform...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA