Nordplus informatīvais atbalsts

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), pildot programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju, informē un konsultē projektu iesniedzējus un īsteno...

Radioamatiera eksaminācija

VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi, eksāmena laiku un vietu izsludinot VAS ES tīmekļa vietnē (http://www.vases.lv/). Reflektanti raks...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA