Nordplus informatīvais atbalsts

Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas la...

Radioamatiera eksaminācija

VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi, eksāmena laiku un vietu izsludinot VAS ES tīmekļa vietnē (http://www.vases.lv/). Reflektanti raks...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA