Radioamatiera eksaminācija

VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi atbilstoši 2019. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Radioamatieru radiostaciju...

Izglītības iestāžu reģistrācija

Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglī...