Nodarbība psiholoģijas jomā

Nodarbība psiholoģijas jomā (grupā no 6 līdz 30 personām) atbilstoši Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā izstrādātajām apmācību programmām.

Mācības pieaugušajiem

Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci, laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu str...

Pieaugušo apmācību kursi

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" piedāvā apmācību kursus pieaugušajiem digitālās kompetences celšanai dažādās jomās, sākot ar da...

Informācija par mūžizglītības iespējām

Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvā...

Radioamatiera eksaminācija

VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi atbilstoši 2019. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Radioamatieru radiostaciju...