Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums

Gadījumā, kad vecāki rakstiski izvēlētajai izglītības iestādei pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa,...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA