Oficiālās statistikas veidlapas

Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot iesniedzamās veidlapas.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA