Oficiālās statistikas veidlapas

Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas...

Oficiālā statistika

Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statis...