Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija