Kā pieteikties studijām?

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

 Pieteikties elektroniski varēs no 13. jūlija līdz 2. augustam plkst. 24:00 vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās".

Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta 2019. vai 2020.gadā;
 • ja nav priekšrocības uzņemšanas konkursā, ko dod mācību priekšmetu olimpiādes, ZDP konferences u.tml.;
 • ja neesi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreni un 1.grupas invalīdi);
 • ja esi Latvijas pilsonis  vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja portālā neparādās paziņojums, ka pieteikums jāapstiprina klātienē.

Kā autentificēties (pieslēgties) pakalpojumam?

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

 • Internetbankām (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, PNB banka, Luminor Nordea, Luminor DNB, Meridian Trade banka, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange banka);
 • Drošu elektronisko parakstu ;
 • Personas apliecību (eID);  

SVARĪGI!!!  CE rezultātus ir iespējams aplūkot izmantojot eID, e-paraksta vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.


Ja vidējā izglītība iegūta pirms 2019.gada vai ir kāds no augstākminētajiem nosacījumiem, tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti no 27.jūlija līdz 3. augustam.

Šādā gadījumā elektronisko pieteikumu reflektants varēs izveidot pats, kā arī pieteikumu varēs aizpildīt cita persona.


Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem no 27. jūlija līdz 3. augustam. 


Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem: 

 •  Atestāts vai diploms;
 • Pielikums – sekmju izraksts 
 • CE sertifikāti;
 • Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina priekšrocības – olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c.; 
 • Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu;
 • Un citi dokumenti, ja to prasa augstskolas uzņemšanas noteikumi. 
      
   

! Sekot līdzi reflektantu apstiprināto pieteikumu statistikai pamatstudiju programmās 2020./2021. akadēmiskajam gadam ir iespējams šeit.