Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

Tiek plānoti pārtraukumi

— no 19.02.2020.plkst. 23.00 līdz 23.30 iespējami īslaicīgi e-pakalpojumu darbības traucējumi.

Проверка наличия и оплата административных взысканий

Цель данной услуги — дать возможность просматривать информацию о примененных к лицу, несовершеннолетним детям лица, лицам, находящимся под его опекой и (или) попечи...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги