Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

Tiek plānoti pārtraukumi

— no 19.02.2020.plkst. 23.00 līdz 23.30 iespējami īslaicīgi e-pakalpojumu darbības traucējumi.

Осуществление таможенных платежей в режиме онлайн

Оплата платежей, администрируемых таможенными органами, для импортных деклараций, почтовых накладных и квитанций физических лиц на товары, задекларированные в устно...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги