Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

 

 

Tiek plānoti pārtraukumi

— 09.07.2020. laikā no plkst.23:00 līdz 10.07.2020. plkst.03:00 nebūs iespējams autentificēties portālā

Осуществление таможенных платежей в режиме онлайн

Оплата платежей, администрируемых таможенными органами, для импортных деклараций, почтовых накладных и квитанций физических лиц на товары, задекларированные в устно...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги