Заявление о регистрации места жительства за границей

 • Название: Заявление о регистрации места жительства за границей
 • Описание: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Владелец: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Код: EP26
 • Вид: Синхронный услуга - пользователь получает результаты без промедления
 • Основные этапы:
 • Идентификатор: URN:IVIS:100001:EP-EP26-V1-2
 • Аутентификация:

  Эта электронная услуга поддерживает следующие методы аутентификации:

 • Войдите, чтобы открыть электронные услуги Oткрыть инструкцию