Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

 

 

Tiek plānoti pārtraukumi

— 09.07.2020. laikā no plkst.23:00 līdz 10.07.2020. plkst.03:00 nebūs iespējams autentificēties portālā

Проверка наличия и оплата административных взысканий

Цель данной услуги — дать возможность просматривать информацию о примененных к лицу, несовершеннолетним детям лица, лицам, находящимся под его опекой и (или) попечи...

Oткрыть инструкцию | Войдите, чтобы открыть электронные услуги