Saistībā ar tehniskiem darbiem 24.09.2020. laikā no plkst.22:00 līdz 25.09.2020. plkst.00:00 nebūs pieejams  vienotās pieteikšanās modulis produkcijas vidē.

 

Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

Informējam, ka e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami jauni e-iesniegumi:

* "E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu"
* "E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai"
* "E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piesķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)
* "E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

Saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā iespējami traucējumi portāla Latvija.lv darbībā laika posmā:

* 2020.gada 23. septembrī laikā no plkst. 01:00 līdz plkst.06:00,
* 2020.gada 25. septembrī laikā no plkst. 01:00 līdz plkst.06:00