Pabalsts veselības aprūpei

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā: 1. ģimenēm (pe...