Atļauja koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, no neapstrādātas koksnes ražotam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana. Koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķēšanu drīkst veikt persona, kas termiskās apstrādes procesu sertificējusi sertifikācijas institūcijā.
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļaujas  sertifikācijas institūcijām koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta VA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• kurai ir izstrādātas pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• kuras rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.145 25.punktu
• Pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa instrukcijas vadlīnijas
• Termiskās apstrādes iekārtu tehniskā pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 76.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki