Augu šķirnes licences līguma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu.
Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē noslēgto licences līgumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ar attiecīgās augu šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieku vai ar tā pilnvaroto pārstāvi, kurš norādīts Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, noslēgusi licences līgumu par aizsargātās augu šķirnes izmantošanas tiesību piešķiršanu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Augu šķirnes licences līgums
• Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
• Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.173 “Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā” 6.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

• Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva nav jāmaksā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem reģistrēto līgumu uz norādīto e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem reģistrēto līgumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem reģistrēto līgumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki