Mazais papildinātais Latvijas ģerbonis
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
VALSTS UN PAšVALDĪBAS PAKALPOJUMI VIENKOPUS
Pakalpojumu pieteikšana klātienē
Tu vari klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus
Konsultācijas par e-pakalpojumiem
Tu vari saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju
Informācija un konsultācijas
Tu vari saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību
Izvēlies pakalpojumu

Izvēlies iestādi

Atrodi sev tuvāko vienoto klientu apkalpošanas centru
Pārbaudi pieejamību savā pašvaldībā

Aglonas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Aglonas VPVKAC)

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00

Tālrunis: 29188350

E-pasts: aglona@pakalpojumucentri.lv

Aizputes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Aizputes VPVKAC)

Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 16:30
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 16:00

Tālrunis: 66954862

E-pasts: aizpute@pakalpojumucentri.lv

Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Aknīstes VPVKAC)

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30

Tālrunis: 66954802

E-pasts: akniste@pakalpojumucentri.lv

Alojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Alojas VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Tālrunis: 66954803

E-pasts: aloja@pakalpojumucentri.lv

Alsungas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Alsungas VPVKAC)

Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:00

Tālrunis: 63351342

E-pasts: alsunga@pakalpojumucentri.lv

Nītaures valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Nītaures VPVKAC)

Adrese: Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00

Tālrunis: 66954805

E-pasts: amata@pakalpojumucentri.lv

Apes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Apes VPVKAC)

Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 64307218

E-pasts: ape@pakalpojumucentri.lv

Auces valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Auces VPVKAC)

Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 19:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954807

E-pasts: auce@pakalpojumucentri.lv

Ādažu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ādažu VPVKAC)

Adrese: Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954800

E-pasts: adazi@pakalpojumucentri.lv

Baldones valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Baldones VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 97, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Darba laiks:
Pirmdiena: 12:00 – 19:00
Otrdiena: 12:00 – 19:00
Trešdiena: 12:00 – 19:00
Ceturtdiena:   9:00 – 16:00
Piektdiena: 12:00 – 19:00
Sestdiena: 9:00 – 16:00

Tālrunis: 66954863

E-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

Baltinavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Baltinavas VPVKAC)

Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00

Tālrunis: 26304449, 64568829

E-pasts: baltinava@pakalpojumucentri.lv

Balvu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Balvu VPVKAC)

Adrese: Partizānu iela 14, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 16:00 (Valsts zemes dienests 8:30 – 12:30)

Tālrunis: 66954809, 65904460

E-pasts: balvi@pakalpojumucentri.lv

Trikātas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Trikātas VPVKAC)

Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 64707043, 20364932

E-pasts: beverina@pakalpojumucentri.lv

Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Brocēnu VPVKAC)

Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00

Tālrunis: 66954811

E-pasts: broceni@pakalpojumucentri.lv

Carnikavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Carnikavas VPVKAC)

Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 17:30
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 17:30
Piektdiena: 8:00 – 15:30

Tālrunis: 67993814

E-pasts: carnikava@pakalpojumucentri.lv

Cesvaines valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Cesvaines VPVKAC)

Adrese: Pils iela 1a, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00

Tālrunis: 66954813

E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv

Blontu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Blontu VPVKAC)

Adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 16:30
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 16:30

Tālrunis: 66954814

E-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv

Dagdas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Dagdas VPVKAC)

Adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Tālrunis: 66954815

E-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv

Špoģu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Špoģu VPVKAC)

Adrese: Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:30
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 66954816

E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv

Dundagas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Dundagas VPVKAC)

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:00

Tālrunis: 66954817

E-pasts: dundaga@pakalpojumucentri.lv

Smārdes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Smārdes VPVKAC)

Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Engures novads, LV-3129

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Tālrunis: 66954864

E-pasts: smarde@pakalpojumucentri.lv

Grobiņas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Grobiņas VPVKAC)

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:20 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 19:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:20 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:20 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 14:00

Tālrunis: 66954818

E-pasts: grobina@pakalpojumucentri.lv

Ikšķiles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ikšķiles VPVKAC)

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdiena:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdiena: 8.30 – 15.00

Tālrunis: 66954861

E-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv

Ilūkstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ilūkstes VPVKAC)

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:30
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 66954819

E-pasts: ilukste@pakalpojumucentri.lv

Inčukalna valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Inčukalna VPVKAC)

Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks:
Pirmdiena: 9:00 – 12:00; 13:00 – 19:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954820

E-pasts: incukalns@pakalpojumucentri.lv

Jaunpiebalgas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Jaunpiebalgas VPVKAC)

Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Tālrunis: 66954821

E-pasts: jaunpiebalga@pakalpojumucentri.lv

Jaunpils valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Jaunpils VPVKAC)

Adrese: Ērģelnieki, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954822

E-pasts: jaunpils@pakalpojumucentri.lv

Elejas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Elejas VPVKAC)

Adrese: Dārza iela 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63061304, 26175144

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Kalnciema valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kalnciema VPVKAC)

Adrese: Lielā iela 14, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63069741, 25707980

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Lielplatones valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Lielplatones VPVKAC)

Adrese: Lielplatones muiža, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00

Tālrunis: 63061380, 27234177

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Līvbērzes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Līvbērzes VPVKAC)

Adrese: Jelgavas iela 9, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63072441

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Glūdas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Nākotnes VPVKAC)

Adrese: Skolas iela, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63077329, 26118805

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Platones valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Platones VPVKAC)

Adrese: Atspulgi, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63086511

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Sesavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Sesavas VPVKAC)

Adrese: Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63061478

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Jaunsvirlaukas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Staļģenes VPVKAC)

Adrese: Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63085851

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Svētes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Svētes VPVKAC)

Adrese: Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63055548

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Valgundes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Valgundes VPVKAC)

Adrese: Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63085247, 26335303

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Vilces valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vilces VPVKAC)

Adrese: Ausmas, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63061081

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Vircavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vircavas VPVKAC)

Adrese: Kamenes, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63085984, 27234148

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Zaļenieku valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zaļenieku VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 63074441

E-pasts: jelgavasnovads@pakalpojumucentri.lv

Rubeņu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rubeņu VPVKAC)

Adrese: Svīres, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 14.30

Tālrunis: 66954865

E-pasts: rubeni@pakalpojumucentri.lv

Kandavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kandavas VPVKAC)

Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 19:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

Tālrunis: 66954824

E-pasts: kandava@pakalpojumucentri.lv

Kocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kocēnu VPVKAC)

Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 66954826

E-pasts: koceni@pakalpojumucentri.lv

Krimuldas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Krimuldas VPVKAC)

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 9:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 15:00

Tālrunis: 66954866

E-pasts: krimulda@pakalpojumucentri.lv

Ķekavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ķekavas VPVKAC)

Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   9:00 – 19:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 67935803

E-pasts: kekava@pakalpojumucentri.lv

Lielvārdes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Lielvārdes VPVKAC)

Adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 15:00

Tālrunis: 65053370; 29470445

E-pasts: lielvarde@pakalpojumucentri.lv

Lubānas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Lubānas VPVKAC)

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:30 – 17:30
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:30 – 17:30
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:30 – 17:30
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:30 – 16:30

Tālrunis: 64894091

E-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv

Mazsalacas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Mazsalacas VPVKAC)

Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.00

Tālrunis: 66954867

E-pasts: mazsalaca@pakalpojumucentri.lv

Mālpils valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Mālpils VPVKAC)

Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 67970888

E-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv

Mērsraga valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Mērsraga VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954869

E-pasts: mersrags@pakalpojumucentri.lv

Naukšēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Naukšēnu VPVKAC)

Adrese: Pagasta nams, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 16:30
Otrdiena: 8:30 – 16:30
Trešdiena: 8:30 – 18:00
Ceturtdiena:   8:30 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 14:30

Tālrunis: 66954829

E-pasts: naukseni@pakalpojumucentri.lv

Neretas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Neretas VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00

Tālrunis: 66954830

E-pasts: nereta@pakalpojumucentri.lv

Nīcas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Nīcas VPVKAC)

Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3472

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 14:00

Tālrunis: 66954831

E-pasts: nica@pakalpojumucentri.lv

Emburgas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Emburgas VPVKAC)

Adrese: Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 13:45 – 17:00
Ceturtdiena:   9:00 – 13:00; 13:45 – 19:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 63085741

E-pasts: ozolnieki@pakalpojumucentri.lv

Stalbes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Stalbes VPVKAC)

Adrese: Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00

Tālrunis: 64134426

E-pasts: pargauja@pakalpojumucentri.lv

Pāvilostas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Pāvilostas VPVKAC)

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 13:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 13:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 13:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 13:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 66954834

E-pasts: pavilosta@pakalpojumucentri.lv

Vērgales valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vērgales VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Tālrunis: 63490836, 29363898

E-pasts: pavilosta@pakalpojumucentri.lv

Pļaviņu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Pļaviņu VPVKAC)

Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 19:00
Piektdiena: 8:30 – 15:00

Tālrunis: 66954835

E-pasts: plavinas@pakalpojumucentri.lv

Priekules valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Priekules VPVKAC)

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30

Tālrunis: 66954870

E-pasts: priekule@pakalpojumucentri.lv

Raunas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Raunas VPVKAC)

Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00

Tālrunis: 66954836

E-pasts: rauna@pakalpojumucentri.lv

Dricānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Dricānu VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Tālrunis: 66954871

E-pasts: dricani@pakalpojumucentri.lv

Kaunatas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kaunatas VPVKAC)

Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Tālrunis: 66954872

E-pasts: kaunata@pakalpojumucentri.lv

Maltas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Maltas VPVKAC)

Adrese: Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Tālrunis: 66954873

E-pasts: malta@pakalpojumucentri.lv

Rogovkas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rogovkas VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Tālrunis: 66954874

E-pasts: rogovka@pakalpojumucentri.lv

Riebiņu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Riebiņu VPVKAC)

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00

Tālrunis: 66954837

E-pasts: riebini@pakalpojumucentri.lv

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:15
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:15
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:15
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:15
Piektdiena: 8:00 – 15:00

Tālrunis: 63220834; 63232050

E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Ropažu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ropažu VPVKAC)

Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00 – 13.00; 13.30 – 17.00
Otrdiena: 8.30 – 13.00; 13.30 – 17.00
Trešdiena: 8.30 – 13.00; 13.30 – 17.00
Ceturtdiena: 8.30 – 13.00; 13.30 – 18.00
Piektdiena: 8.30 – 14.00

Tālrunis: 66954875

E-pasts: ropazi@pakalpojumucentri.lv

Rucavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rucavas VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00

Tālrunis: 29900135

E-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv

Sikšņu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Sikšņu VPVKAC)

Adrese: Purenītes, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3480

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 63453401

E-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv

Benislavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Benislavas VPVKAC)

Adrese: Bērzu ielā 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577

Darba laiks:
Pirmdiena:   8:30 - 12:30 
Otrdiena: 13:00 - 17:00
Trešdiena:  8:00 - 12:00
Piektdiena:  8:30 - 17:00

Tālrunis: 66954860; 25446353

E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Rugāju valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rugāju VPVKAC)

Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00

Tālrunis: 66954841

E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Pilsrundāles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Pilsrundāles VPVKAC)

Adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:30
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:30

Tālrunis: 66954843

E-pasts: rundale@pakalpojumucentri.lv

Rūjienas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rūjienas VPVKAC)

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 66954842

E-pasts: rujiena@pakalpojumucentri.lv

Salacgrīvas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Salacgrīvas VPVKAC)

Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:00

Tālrunis: 64075000

E-pasts: salacgriva@pakalpojumucentri.lv

Salas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Salas VPVKAC)

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 65237700

E-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv

Salaspils valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Salaspils VPVKAC)

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 19:00
Otrdiena: 8:00 – 18:00
Trešdiena: 8:00 – 18:00
Ceturtdiena:   8:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

Tālrunis: 67981011

E-pasts: salaspils@pakalpojumucentri.lv

Saulkrastu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Saulkrastu VPVKAC)

Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 14:00

Tālrunis: 67142530

E-pasts: saulkrasti@pakalpojumucentri.lv

Lojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Lojas VPVKAC)

Adrese: Jēņi, Loja, Sējas novads, LV-2142

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 13:00 – 16:30

Tālrunis: 25668853

E-pasts: seja@pakalpojumucentri.lv

Skrundas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Skrundas VPVKAC)

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:00

Tālrunis: 63331555

E-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv

Smiltenes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Smiltenes VPVKAC)

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00

Tālrunis: 66954850

E-pasts: smiltene@pakalpojumucentri.lv

Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ulbrokas VPVKAC)

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena: 9:15 – 13:00; 13:45 – 19:00
Otrdiena: 8:30 – 13:00; 13:45 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 13:00; 13:45 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 13:00; 13:45 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 13:00; 13:45 – 16:00

Tālrunis: 66954851

E-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

Strenču valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Strenču VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:30
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 66954852

E-pasts: strenci@pakalpojumucentri.lv

Tērvetes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kroņauces VPVKAC)

Adrese: Sprīdītis, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:30
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30

Tālrunis: 22443406

E-pasts: tervete@pakalpojumucentri.lv

Tukuma valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Tukuma VPVKAC)

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00

Tālrunis: 66954854

E-pasts: tukums@pakalpojumucentri.lv

Vaiņodes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vaiņodes VPVKAC)

Adrese: Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 13:00

Tālrunis: 63451572

E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv

Varakļānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Varakļānu VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 64860870

E-pasts: varaklani@pakalpojumucentri.lv

Vecpiebalgas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vecpiebalgas VPVKAC)

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.30; 13.00 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 13:00 – 15:00

Tālrunis: 66954876, 66954877

E-pasts: vecpiebalga@pakalpojumucentri.lv

Viesītes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Viesītes VPVKAC)

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:30

Tālrunis: 66954857

E-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv

Viļakas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Viļakas VPVKAC)

Adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Tālrunis: 27363377

E-pasts: vilaka@pakalpojumucentri.lv

Viļānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Viļānu VPVKAC)

Adrese: Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Tālrunis: 64662082, 27875773

E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

Valkas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Valkas VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Tālrunis: 66954878

E-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv

Gulbenes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Gulbenes VPVKAC)

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00

Tālrunis: 66954879

E-pasts: gulbene@pakalpojumucentri.lv

Aizkraukles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Aizkraukles VPVKAC)

Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 19:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:00

Tālrunis: 66954880

E-pasts: aizkraukle@pakalpojumucentri.lv

Priekuļu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Priekuļu VPVKAC)

Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 – 15:00

Tālrunis: 66954881

E-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

Ķeguma valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ķeguma VPVKAC)

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 11:45; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 11:45; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 11:45; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 11:45; 12:30 – 18:00
Piektdiena: 8:30 – 13:00

Tālrunis: 65038883

E-pasts: kegums@pakalpojumucentri.lv

Birzgales valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Birzgales VPVKAC)

Adrese: Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00

Tālrunis: 65034235

E-pasts: birzgale@pakalpojumucentri.lv

Ērgļu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ērgļu VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840

Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 18:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

Tālrunis: 64871231

E-pasts: ergli@pakalpojumucentri.lv

Tīnūžu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Tīnūžu VPVKAC)

Adrese: "Kraujas", Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdiena:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdiena: 8.30 – 15.00

Tālrunis: 65068952

E-pasts: tinuzi@pakalpojumucentri.lv

Vecumnieku valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Vecumnieku VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933

Darba laiks:
(Darbu sāks 01.10.2018.)
Pirmdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00

Tālrunis:

E-pasts: vecumnieki@pakalpojumucentri.lv
Biežāk uzdotie jautājumi
1. Vai valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) ir pieejami visās pašvaldībās?
2. Vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā var saņemt visus minēto valsts institūciju pakalpojumus?
3. Kas vajadzīgs, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru?
Vairāk par projektu
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveide novadu nozīmes attīstības centros ir uzsākta 2015. gadā. Tie darbojas sadarbībā ar pašvaldībām un nodrošina klientiem gan pašvaldību pakalpojumus (kā līdz šim), gan noteiktus valsts pakalpojumus. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Saziņai:
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
Tālrunis: 67502757, 67026938


Eiropas fondu un VARAM logo
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19
“Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu