Informācija un konsultācijas

Tu vari klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.

Konsultācijas par e-pakalpojumiem

Tu vari saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju.

Pakalpojumu pieteikšana klātienē

Tu vari klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.

1. Vai valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) ir pieejami visās pašvaldībās?
Pašlaik šādi centri ir pieejami 74 klientu apkalpošanas vietās 59 pašvaldībās, bet laika gaitā kopīgi ar pašvaldībām plānojam valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus izveidot visā Latvijas teritorijā katrā pašvaldībā. Centru izveidei svarīgs ir sabiedrības atbalsts, tāpēc mēs augsti novērtēsim, ja tu nāksi ar ierosinājumu par šāda vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi savā pašvaldībā.
2. Vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā var saņemt visus minēto valsts institūciju pakalpojumus?
Uzsākot darbu, valsts institūciju pieejamo pakalpojumu klāsts ir ierobežots, bet attīstoties tiks paplašināts. Pašlaik pieejamie pakalpojumi atrodami sadaļā “Izvēlies pakalpojumu”. Labprāt no tevis sagaidīsim ierosinājumus par citiem pakalpojumiem, kurus tu vēlētos saņemt sev tuvākajā vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
3. Kas vajadzīgs, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru?

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments — pase vai personas apliecība (eID). Ja plāno izmantot elektroniskos pakalpojumus, līdzi jāņem personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts, taču atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai pietiks ar internetbankas pieejas kodiem.

Ja plāno pieteikt pakalpojumus klātienē, tad atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti. Tāpēc iesakām vispirms iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu.

4. Kā ar jums sazināties?

E-pasts: portals@vraa.gov.lv

Tālrunis: 67502757

Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.
Ministru kabineta 2015. gada 10. janvāra rīkojums Nr. 14 “Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”.
Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”.

Pilna statistika pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.