Sadaļa satur informāciju par Portālā izvietoto e-pakalpojumu, dzīves situāciju, pakalpojumu aprakstu un citu izmantoto risinājumu statistiku.


 e-Ziņas 2018.gada 1. ceturksnis 

 e-Ziņas 2018.gada 1. pusgads 

 e-Ziņas 2018.gada 3. ceturksnis