Sadaļa satur informāciju par Portālā izvietoto e-pakalpojumu, dzīves situāciju, pakalpojumu aprakstu un citu izmantoto risinājumu statistiku.


Kopš 2020.gada Portāla pamatrādītāju statistika tiek publicēta Atvēro datu portālā.


 

Par 2018. un 2019.gadu informācija pieejama e-Ziņu izdevumos.


 e-Ziņas 2018.gada 1. ceturksnis 

 e-Ziņas 2018.gada 1. pusgads 

 e-Ziņas 2018.gada 3. ceturksnis 

 e-Ziņas 2018.gada 4. ceturksnis. 2018. gada statistika 

 e-Ziņas 2019.gada 1. ceturksnis 

 e-Ziņas 2019.gada 1. pusgads 

 e-Ziņas 2019.gada 3. ceturksnis 

 e-Ziņas 2019.gada 4. ceturksnis