Kā lietot pakalpojumu ar internetbanku + eID?

Tev nepieciešama eID karte un darbam sagatavots dators

 1 

 

 

 

   2
 3

Kā sagatavot datoru darbam?     

456w                 

8

 

Kā lietot e-pakalpojumu?

9

lvp

e

12

13

6

7

8

171819

9

10

11

12

13