13

lietot pakalpojumu un veikt e-parakstīšanos ar 

internetbanku autentifikācijas līdzekļiem

jauns

2

Kā lietot e-pakalpojumu?

3

ban

6

7

8

9

10

11

12