Saitēs pieejama vizuāla pamācība datora sagatavošanai uzsākot lietot eID karti.

Kā sagatavot datoru darbam ar eID?


 

Saitēs pieejama vizuāla pamācība kā lietot e-pakalpojumu "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām.


Kā lietot e-pakalpojumu  "Parakstīšanās par vēlēšanu iniciatīvām" ar internetbanku autentifikācijas līdzekļiem?


Kā lietot e-pakalpojumu "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām" ar eID karti?


Saitēs pieejama informācija par autentifikāciju ES sistēmās, izmantojot Latvijas eiD karti:


Esošā ECAS profila sasaistīšana ar jūsu eID karti

Autentifikācija CIRCABC sistēmā