Informācijas izsniegšana no valsts informācijas sistēmām par personas datiem.
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Privātpersonai ir tiesības saņemt informāciju par savu vai aizbildniecībā esošas personas datu apstrādi šādās valsts informācijas sistēmās:
1. Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts,
2. HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs,
3. Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēma,
4. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs,
5. Jaundzimušo reģistrs,
6. Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.


Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
15 dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu sniegt informāciju mēneša laikā var apstrīdēt Veselības ministrijā (Brīvības ielā 72, Rīga, LV-1011).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Slimību profilakses un kontroles centrs
Kontaktinformācija: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005; info@spkc.gov.lv; 67501590
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.17.