Ziņojums par pirmreizēju arodsaslimšanas gadījumu
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts arodārstu komisijai, kura pieņem lēmumu par pirmreizēja arodsaslimšanas gadījuma noteikšanu. Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai Darba inspekcija darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, operatīvāk varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību. Tādējādi ir iespējams paātrināt informācijas apmaiņas procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziska persona, kura pārstāv juridisku personu (ārstniecības iestādes arodārstu komisiju)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Atbildīgais par arodslimības ziņojumu norāda komisijas priekšsēdētāja personas kodu, vārdu un uzvārdu.
Normatīvie akti
Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 908; 2007.01.01.)
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 2008.07.10.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.23.