Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrēšana vai pārreģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga sniegt ārstniecības pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta vai pārreģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ieguvusi tiesības veikt profesionālo darbību profesijā  turpmākos piecus gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Veselības inspekcijas nolikumu:
1. Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)
Atgādinājums
Normatīvie akti
Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 76; 2008.02.09.)
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 1997.10.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.27.