Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Starpniecības darījumus ar zālēm var veikt tikai Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) reģistrēta persona.
Starpniecības darījums ar zālēm ir visas darbības saistībā ar zāļu pārdošanu vai iepirkšanu (izņemot zāļu vairumtirdzniecību), kuras neietver fizisku rīkošanos ar zālēm un sastāv no sarunām, kas norisinās neatkarīgi citas juridiskas vai fiziskas personas vārdā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Zāļu pirkšana, glabāšana, eksportēšana, pārdošana, nosūtīšana nav starpniecības darījums, bet gan zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā.
Brīdinājums
Reģistrācijas apliecību ZVA nosūtīs uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.
Normatīvie akti
Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 641; 2020.01.01.)
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 416; 2007.08.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Medikamenti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zāļu valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese:  Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, 29447659
E-pasts:  info@zva.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.