Atļaujas turētāja ceturkšņa Pārskata par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atļaujas turētājs reizi ceturksnī (15 darbdienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļaujas turētājs reizi ceturksnī (15 darbdienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz pārskatu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite