Atļaujas turētāja ceturkšņa Pārskata par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atļaujas turētājs reizi ceturksnī (15 darbdienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem.
Pārskata formā norādāmā informācija minēta MK 21.04.2008. noteikumu Nr. 293 “Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai” 46.4. apakšpunktā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļaujas turētājs reizi ceturksnī (15 darbdienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz pārskatu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite