Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Prekursoru operators reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par darījumiem ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pārskatu iesniedz reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) Zāļu valsts aģentūrai
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pārskats par prekursoru apriti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite