Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Prekursoru operators reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par darījumiem ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pārskatu iesniedz reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) Zāļu valsts aģentūrai
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Pārskats par prekursoru apriti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite