Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Prekursoru operators reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par darījumiem ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pārskatu iesniedz reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) Zāļu valsts aģentūrai
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zāļu valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese:  Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, 29447659
E-pasts:  info@zva.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.