Informācijas saņemšana par zāļu patēriņu
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu informāciju par zāļu patēriņu, komersants iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu, kurā norādīts, kādu informāciju vēlas saņemt, kā arī slēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Visu pārskatu sagatavošanas termiņš –  ne vairāk kā 2 mēneši pēc attiecīgā perioda beigām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients var iegādāties statistikas pārskatu, iesniedzot Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) iesniegumu par pārskatu pasūtīšanu un rēķina izrakstīšanu, norādot tajā pieprasāmo pārskatu veidu un rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju.
Iesniegumā jāsniedz:
   - informācija par klientu;
   - datu bāzes lietotāja dati;
   - kontaktpersonas.

Iesniegumā jānorāda kāda veida pārskatu vēlas iegādāties (standarta, paplašināto, pilno vai individuālo (konkrētām zālēm/aktīvām vielām)) kā arī laika periodu.

Pārskatu veidi:
1) Standarta pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kodu (ATĶ kods), starptautisko nepatentēto nosaukumu (INN), formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaitu un apgrozījumu eiro;

2) Paplašinātais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai;

3) Pilnais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu un zāļu piederību klasifikācijas grupai;

4) Individuālais pārskats: šo pārskatu ZVA izsniedz tikai zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par viņa reģistrētām zālēm, un tas ietver INN, zāļu reģistrācijas numuru, ATĶ kodu, zāļu formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā un pārdoto iepakojumu skaitu.

Standarta, paplašināto un pilno pārskatu ZVA sagatavo par 3, 6, 12 mēnešiem.
Individuālo pārskatu iespējams saņemt par jebkuru laika periodu, kas nav mazāks par 1 kalendāro mēnesi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
NORĒĶINU KĀRTĪBA

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (18.p.):

Zāļu realizācijas datu sniegšana (18.p.):
   - zāļu realizācijas datu standarta pārskats (pārskatā norādīts zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kods (ATĶ kods), zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (IIN), forma, stiprums vai koncentrācija, skaits iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaits, apgrozījums euro) (18.1.p.)
   - zāļu realizācijas datu paplašinātais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un papildus norāda zāļu saņēmēja grupu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.2.p.);
   - zāļu realizācijas datu pilnais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, norāda zāļu saņēmēja grupu un zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.3.p.);
   - zāļu realizācijas datu individuālais pārskats (1 parametrs) (18.4.p.) - 14,00 EUR

Lai saņemtu priekšapmaksas rēķinu lūdzam Maksājuma pieteikumu sūtīt ZVA uz e-pastu: rekini@zva.gov.lv.

Pēc maksājuma pieteikuma saņemšanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu.

Veicot rēķina apmaksu ar pārskaitījumu, par “maksājuma mērķi” obligāti ir jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Visu pārskatu sagatavošanas termiņš –  ne vairāk kā 2 mēneši pēc attiecīgā perioda beigām.
Pārskatu veidos, kuros nav atsevišķi norādītas patērētāju grupas, tiks iekļauts kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā, izņemot realizāciju no lieltirgotavām uz citām lieltirgotavām.

Sagatavotie zāļu realizācijas dati klientam tiks nodoti elektroniskā formātā, izmantojot šifrētu datu apmaiņas pieslēgumu ZVA FTPS (File Transfer protocol over SSL) serverim pēc ZVA sūtītā rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus