Zāļu iekļaušana Kompensējamo zāļu sarakstā
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Valsts Kompensējamo zāļu saraksta veidošana. Lēmumu pieņemšana par zāļu vai medicīniskās ierīces iekļaušanu/neiekļaušanu sarakstā, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai viņa pilnvarots pārstāvis, zāļu vairumtirgotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis vai Zāļu valsts aģentūras atļaujas nereģistrēto zāļu ievešanai īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
120
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pēc iesnieguma izskatīšanas un ekspertīzes (zāles/medicīniskās ierīces iekļautas vai neiekļautas komp. zāļu sarakstā; komp. bāzes cena mainīta vai nemainīta, komp. nosacījumi mainīti vai nemainīti) NVD darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.
Atgādinājums
Iesnieguma iesniedzējam jāveic samaksa par iesnieguma izskatīšanu divu nedēļu laikā pēc rēķina nosūtīšanas.
Brīdinājums
Ja samaksu neveic triju mēnešu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, Nacionālais veselības dienests iesniegumu neizskata un informē par to iesnieguma iesniedzēju.
Normatīvie akti
Nacionālā veselības dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 850; 2011.11.11.)
Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 744; 2014.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālais veselības dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.04.