Saņemtās Darbnespējas lapas
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām savām darbnespējas lapām (sagatavotajām, atvērtajām, anulētajām un slēgtajām), kas ir reģistrētas vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt tūlīt.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.
Normatīvie akti
Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 2001.05.01.)
Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 134; 2014.04.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālais veselības dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.11.28.