Eiropas veselības apdrošināšanas karte un aizvietojošais sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē.

Uzrādot EVAK, veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.

EVAK aizvietojošo sertifikāts (EVAK AS) tiek izsniegts, ja, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, persona nevar uzrādīt EVAK.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona,  kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
EVAK un EVAK AS izsniedz pieteikuma saņemšanas dienā, nesagatavojot lēmumu, ja ir iespējams konstatēt personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ja nav iespējams konstatēt šīs tiesības, lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
EVAK AS pieteikuma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
EVAK pieteikuma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1