Eiropas veselības apdrošināšanas karte un aizvietojošais sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē.

Uzrādot EVAK, veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.

EVAK aizvietojošo sertifikāts (EVAK AS) tiek izsniegts, ja, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, persona nevar uzrādīt EVAK.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona,  kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
EVAK un EVAK AS izsniedz pieteikuma saņemšanas dienā, nesagatavojot lēmumu, ja ir iespējams konstatēt personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ja nav iespējams konstatēt šīs tiesības, lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums par EVAK piešķiršanu tiek pieņemts saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 79. panta pirmo daļu Nacionālā veselības dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā viena mēneša laikā no tā saņemšanas brīža.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 1997.10.01.)
Nacionālā veselības dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 850; 2011.11.11.)
Regula par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
(Eiropas Parlaments un Padome; regula; 987; 2010.05.01.)
Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 744; 2014.01.01.)
Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 555; 2018.09.06.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Veselības veicināšana
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālais veselības dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.30.