Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsts-transporta-izdevumu-kompensesanai-invalidiem-kuriem-ir-apgrutinata-parvietosanas
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ja pabalstu pieprasa bērnam invalīdam, to piešķir vienam no vecākiem, aizbildnim vai personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, ja bērns nodots audzināšanā uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments